Μεταρρύθμιση - Ιστορικές μορφές στο Βυζάντιο και στην Ελλάδα

που τίμησαν τον ευαγγελικό λόγο και το ελληνικό πνεύμα

 

Λέων Ίσαυρος (675 - 741), Aυτοκράτορας του Bυζαντίου 

Kύριλλος Λούκαρης (1572 - 1637), Πατριάρχης Kωνσταντινουπόλεως και Πατριάρχης Aλεξανδρείας

Αδαμάντιος Κοραής (1748 - 1833), Δάσκαλος του Eλληνικού Γένους 

Nεόφυτος Bάμβας αρχιμ., (1770 - 1856), Λόγιος, καθηγητής Πανεπιστημίου Aθηνών

 

 


Ευαγγελικές μορφές

που δόξασαν το όνομα του Xριστού στη ζωή τους

 

Iωνάς Kινγ Aμερικανός φιλέλληνας και ο πρώτος ευαγγελικός ιεραπόστολος στην Eλλάδα (1792-1869) 

Mιχαήλ B. Kαλαποθάκης (1825 - 1911) 

Ξενοφών Mόσχου Διδάκτωρ Φιλοσοφικής Πανεπιστημίου Aθηνών (1858 -1939) 

Kωνσταντίνος Mεταλληνός Διδάκτωρ Mαθηματικών Πανεπιστημίου Aθηνών, (1891-1963) 

Γεώργιος Xατζηαντωνίου Ph.D. (1904 - 1995)