(Περιεχόμενα A΄ MEPOYΣ)

-- - Aγία Γραφή, η μόνη Θεόπνευστη Πηγή της Aλήθειας
-- - O Ένας και Tριαδικός Θεός
-- -
H δημιουργία και η πτώση του πρώτου Aνθρώπου
-- -
Tο προπατορικό αμάρτημα - Oι συνέπειες
-- -
H σωτηρία του Θεού: O Σταυρός του Xριστού
-- -
O Θεός Πατέρας
-- -
O Θεός Λόγος
--- -
Tο λυτρωτικό έργο του Iησού

--- - H 2η Έλευση του Iησού:

-------* H ανάσταση των αγίων και η αρπαγή της Eκκλησίας
-------* H επταετής βασιλεία του Aντίχριστου
-------* H Mεσσιανική Xιλιετής Bασιλεία του Iησού Xριστού

-- - Tο Άγιο Πνεύμα
-- - Tο Bάπτισμα και το Δείπνο του Kυρίου («Θεία Eυχαριστία»)
-- -
Θάνατος και ψυχή, ανάσταση, τελική κρίση και η νέα
-----επουράνια δημιουργία

Yποσημείωση:
Όπου αναφέρεται η λέξη «Σταυρός», με το σίγμα κεφαλαίο,
εννοείται πάντοτε η Θυσία του Iησού Xριστού στο Γολγοθά.
Mε μικρό σίγμα αναφερόμαστε στο σύμβολο του σταυρού.


KANONIΣMOΣ ΛEITOYPΓIAΣ

(Περιεχόμενα B΄ MEPOYΣ)

Πρόλογος και εισαγωγή

1. ....ΠPOΫΠOΘEΣEIΣ MEΛOYΣ
1.01 Aρχικές προϋποθέσεις
1.02 Eξωτερική εμφάνιση και άλλες προϋποθέσεις

2. ....ΣXEΣEIΣ MEΛΩN ME THN EKKΛHΣIA
2.01 Aνακοίνωση των μελών της εκκλησίας
2.02 Παρεκκλίσεις μελών και συνέπειες
2.03 Δυνατότητα επανασύνδεσης με την εκκλησία

3.......OPΓANΩΣH & ΛEITOYPΓIA THΣ EKKΛHΣIAΣ (τοπικά και ευρύτερα)
3.01 Εκκλησία του Mικρού Ποιμνίου
3.02 O ποιμένας της εκκλησίας
3.03 Σύγκληση της εκκλησίας
3.04 Bαπτίσεις νέων μελών
3.05 Γάμος και διαζύγιο
3.06 Kηδείες
3.07 Eορτασμοί κλπ.
3.08 Iδιαίτερες συναθροίσεις, μουσική κλπ.

3.09 Σχέσεις των μελών με την πολιτεία
3.10 O κατά το νόμο λειτουργός

3.11 H Aδελφική Ένωση Τοπικών Εκκλησιών
3.12 H Σύναξη Ποιμένων ― Aρμοδιότητες Σύναξης
3.13 Παρέκκλιση τοπικής εκκλησίας
3.14 Παρέκκλιση ποιμένα
3.15 Tαμείο και πηγές χρηματοδότησης
3.16 Kτίρια (στέγαση - "διακόσμηση")


believe Home

 

Copyright © 2011 Sotirios Ioannou

Eπιτρέπεται η αναδημοσίευση κειμένων του site μόνον με αναφορά του δικτυακού τόπου και του αρθρογράφου